Elisabeth Dyrmose logo

Digtet nedenfor er stadig en del af mig, men livet har alligevel bevæget mig så meget at jeg har besluttet at der kommer en ny hjemmeside. Det vil tage lidt tid. Du kan også  følge med på Facebook: lydhealer.dk

Shaman
At søge, at være, at vælge, at blive valgt
Navnet
Den der virker gennem oprindelige udtryk:
sangen, dansen, trommen, stilheden og fortællingerne
Den der samler mennesker for at de kan søge og møde deres inderste væsen
Den der heler sår og velsigner relationer på alle planer
Den der støtter mennesker i at finde visdom og mod til at gå bedre veje i livet
Den der ser naturen som sig selv og ærer jorden og alle dens eksistenser
Den der arbejder gennem hjertet og fylder livet med healing, visdom og forstand,
sandhed og klarhed, mod og kraft. Så livet kan forløses i fred, glæde og lethed
Den der betragter klodens befolkning som ét folk
Den der lever sit liv og til stadighed søger sin egen dybde til gavn for helheden
Shaman
At søge, at være, at vælge, at blive valgt
Navnet