Elisabeth Dyrmose logo

Grandmother

 

6.Februar 2018

OM VILDHED OG VILDSKAB

Vildheden er et nyt ord i det danske sprog. Indført af Søren Hauge. Jeg har ihvertfald ikke hørt det, før jeg læste hans bog VILD SPIRITUALITET.

Hvorfor vildhed og ikke vildskab.Min forsigtige private måde at skelne mellem dem på er noget i den her retning. 

Vildskaben kan have en tendens til at være rodløs eller uden hjerte. Det er som om den reagerer i forhold til noget uden for dig. Du kan være vild og voldsom eller fuldstændig vild eller vild og blodig eller hysterisk vild. Du er på en måde ude af dig selv.
Man farer let vild i vildskaben. Vildskab er beslægtet med galskab. Vildskabens begrundelse kan ofte være frygt, vrede, raseri, dødsforagt, dødsangst, kedsomhed, alt for stramme daglige tøjler, sanselammelse …. 

Vildheden derimod er til stede inden i dig, som en urtilstand. Du kan være i livet i din vildhed, når du har en god jordforbindelse, er godt forankret i dig selv, og er let om hjertet. I vildheden er der humor, endda fis og ballade. Og muligheder der opstår fordi du bare er dig på en helt naturlig måde. Du gør det du gør fordi du gør det, frit og livfuldt. Du holder ikke noget tilbage. Du er. Du lytter. Det er et sted indeni dig, hvor der er stor fred, stor ro. Og sindet er åbent og følger livet i bevægelse og forandring. Der kan være stille, men der kan virkelig også være gang i den. Det er et sted hvor du følger spontane indskydelser, hvor der er eventyr i luften og vinde der hvisker i øret.  Fyldt med kreativitet, åbne muligheder og drømme der bliver til virkelighed. Du skænker ikke regler og konventioner en tanke, du gør det du gør. Det betyder ikke at du slår tanken fra. Det barnlige er modnet. Og iagtagelse af dig selv er en vigtig medpassager.

Vi er ikke altid i vores vildhed, for livet udfordrer os. Og kan bringe os ud af vores forankring for en tid eller give os vrede og sorg i hjertet for en periode. Men har du en gang været der glemmer du ikke tilstanden og du vil have en bevidsthed om at kunne komme derind igen. Og det bliver nemmere og nemmere for hver gang.

Jeg tænker, vi nogen gange kan have brug for vildskaben for at komme ind til vildheden. 

4. Februar 2018

OM AT SYNGE SIG FRI ELLER REJSE PÅ SANGENS VILDE VINGER

At følge sangen ind i vildheden er ikke det samme som at synge sig fri.

Når du synger dig fri er der noget i dig du vil forandre, noget der ofte føles som plantet af omstændigheder, som du måske ikke har haft nogen indflydelse på. 

At følge sangen ind i vildheden er at synge dig ind til frihedens rolige sted, som er vældig oprindeligt, noget der altid har været der og altid vil være der.  Og du synger dig, som du er, i det enkelte øjeblik, frit ….  Og i det øjeblik har du kastet kåben, brudt igennem skallen. Du behøver ikke at synge dig fri af noget for du ER fri. 

Nogen kan have behov for at synge sig fri for at ende rejsen på sangens vilde vinger.