Elisabeth Dyrmose logo

Shieldwork

 

Et redskab til at få sig selv i tale

Et redskab til at få sig selv i tale, på en måde så du kan se og hele indre smerter, gamle mønstre og fastlåsthed. Finde balance. Transformere og finde ny vej.

Shieldwork gør det muligt for dig at gå dybere end dine ideer og dine historier om dig selv. Arbejdet gøres af den involverede person selv, men med nænsom involvering fra instruktøren. Det er således et redskab, der tager alvorligt, at svaret findes i mennesket selv.

Der opstilles et felt som i et skjold med en stol  i de 4 retninger nord, syd, øst og vest. Hver retning repræsenterer 1 af følgende kvaliteter: den indre dreng, den indre mand, den indre pige, den indre kvinde. Det er min overbevisning at al healing handler om netop dette, balancen mellem det feminine og det maskuline. Centrumspunktet er Det Højere Selv, sjælsaspektet.

Med din intension skaber du skjoldets energifelt, det indre felt der er på spil i forhold til intentionen. Det kan fx være en del af dig der altid bliver sur. Og i virkeligheden forstår du ikke denne surhed. Den er der bare og kommer i bestemte situationer eller er altid latent til stede. Og du vil gerne være fri for den, og reagere anderledes. (energiforladthed, sorg, tilbageholdenhed, trang til at dominere, ikke kunne slappe af, mangel på selvværd osv) 

Den søgende vælger uden større overvejelser et af de 5 positioner at sidde i. Skjoldet er nu et energifelt med alt hvad det indebærer af sansninger, emotioner, tanker, ord og handlling der er nødvendige for at indfri intentionen. Skjoldet vil vise hvordan de indre maskuline og feminie sider har det, hver for sig og i forhold til hinanden. Ved at skifte mellem positionerne, gennem sansning, ved at sætte ord på sansningen, ved lytning og kærlig anerkendelse forvandles situationen lidt efter lidt. Det der nu langsomt udfolder sig er et stykke relationsarbejde mellem de 5 felter. Der kommer hukommelser, følelser, sansninger, situationer, sætninger mm som hører denne - eller en anden tid til. Den søgende flytter sig efter behov og indskydelse mellem felterne.  Der opstår efterhånden ro og balance i alle positioner og sluttelig anerkendes og æres de 4 positioner af sjælsaspektet for det arbejde de har gjort og den mulighed for nyt land, de har skabt. 

Alle posisitoner betragtes som reelle dele af dig, som var de hver for sig en person. De er det billede du har skabt i dig selv om dit liv og dine udfoldelsesmuligheder, og skal ikke forveksles med de bevidste historier du har om dig selv og din opvækst eller hvad der faktuelt er sket i dit liv. Dog kan reflektioner af denne art være relevante når de spontant opstår.

Der skal sættes op til 2 timer af til processen.

Instruktørens job er at give nænsom støtte uden på noget tidspunkt at overtage processen eller give gode råd. Højest spørgsmål og guiding i formen. Som sådan er det en virkelig vigtig pointe i dette transformationsværktøj at svaret bæres i den søgende selv.

Det transformerende findes i det hjertebårne, rummelige, ærlige og kærlige felt og bevidstgørelsen af det som før var skjult eller gemt.  

 Du er meget velkommen til at ringe om videre oplysninger.